Contact
Plaats achter alle e-mailadressen op deze pagina '@harmoniejulianawaalre.nl'

Secretariaat
Monique Schopenhauer
Vincent van Goghlaan 10
5581 JM Waalre
Telefoon: 040-2214210
E-mail: secretaris

Contactpersonen
Voor vragen met betrekking tot opleidingen:
Fieke van der Aalst
E-mail: opleidingen

Voor vragen met betrekking tot de maxiharmonie en het leerlingenorkest:
Twan Hartjes
E-mail: leerlingenorkesten

Voor overige vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat.

Bestuur
Voorzitter:(vacant)E-mail: voorzitter
Vice-voorzitter:Henry Karsmakers040-2215584E-mail: vicevoorzitter
Secretaris:Monique Schopenhauer 040-2214210 E-mail: secretaris
Penningmeester:Wim van Weert040-2215976E-mail: penningmeester

Bankrekening
Het bankrekeningnummer is 1557.00.812 ten name van Harmonie Juliana te Waalre.

Plaats achter alle e-mailadressen op deze pagina '@harmoniejulianawaalre.nl'