Vereniging » Harmonieorkest
Harmonie Juliana is een vereniging die aangesloten is bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Het harmonieorkest telt ongeveer 35 spelende leden. Er wordt wekelijks op donderdagavond gerepeteerd en per jaar worden diverse concerten gegeven, naast de jaarlijks terugkerende straatoptredens (zie ook agenda).

Het repetoire dat het harmonieorkest ten gehore brengt, bestaat veelal uit lichte, moderne muziek. De muziekcommissie zorgt er voor dat de muziek artistiek, muzikaal en inhoudelijk op niveau is en dat iedere sectie binnen het orkest aan bod komt. Vanzelfsprekend neemt de harmonie ook een belangrijke plaats in binnen de dorpsgemeenschap. Bij plaatselijke evenementen is het harmonieorkest, samen met de slagwerkgroep, dan ook vaak marcherend van de partij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de intocht van Sinterklaas, het begeleiden van beide gilden op Willibrordzondag en een muzikale rondwandeling tijdens Koningsdag.