Vereniging » Jeugdslagwerkgroep
Sinds september 2005 heeft Harmonie Juliana ook een jeugdslagwerkgroep. In de jeugdslagwerkgroep kunnen slagwerkleerlingen, naast hun (individuele) muzieklessen, alvast oefenen in het samenspelen voordat ze naar de slagwerkgroep doorstromen.

De repetities worden wekelijks gehouden op dinsdagavond voorafgaand aan de repetities van de slagwerkgroep. Tijdens de repetities worden, naast kleine muziekstukken die speciaal voor leerlingen zijn geschreven, ook alvast de marsen gerepeteerd die de slagwerkgroep marcherend op straat uitvoert. Zodra de leerlingen deze marsen onder de knie hebben, kunnen ze al direct meelopen met de slagwerkgroep en deze marsen (uit het hoofd!) meespelen.

De jeugdslagwerkgroep staat onder leiding van Patrick van den Heuvel.