Contact
Plaats achter alle e-mailadressen op deze pagina '@harmoniejulianawaalre.nl'

Secretariaat
Monique Schopenhauer
Vincent van Goghlaan 10
5581 JM Waalre
Telefoon: 06-27130360
E-mail: secretaris

Contactpersonen
Voor vragen met betrekking tot opleidingen en het leerlingenorkest:
Fieke van der Aalst
E-mail: opleidingen

Voor overige vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat.

Bestuur
Voorzitter:Janus HermansE-mail: voorzitter
Secretaris:Monique SchopenhauerE-mail: secretaris
Penningmeester:Jeroen van TongerenE-mail: penningmeester
Bestuurslid:Pieter van den Biggelaar

Bankrekening
Het bankrekeningnummer is NL03 RABO 0155 7008 12 ten name van Harmonie Juliana.

Plaats achter alle e-mailadressen op deze pagina '@harmoniejulianawaalre.nl'